Triển lãm nghệ thuật nghiệp dư tỉnh Bình Thuận lần thứ 8 năm 2024
5 mins read

Triển lãm nghệ thuật nghiệp dư tỉnh Bình Thuận lần thứ 8 năm 2024

Triển lãm nghệ thuật nghiệp dư tỉnh Bình Thuận lần thứ 8 năm 2024


GD

không tên-18.jpg

Việc biểu diễn nghệ thuật nghiệp dư toàn tỉnh được UBND tỉnh ký kết ban hành là bước tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa. Văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Hoạt động văn hóa nghệ thuật tuy không chuyên sâu nhưng cần thiết vì giá trị tinh thần cốt lõi trong đời sống tinh thần và đã trở thành hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống ở các cấp. Đáp ứng nhu cầu thưởng thức và sáng tạo nghệ thuật của người dân địa phương.

Nên nhớ, mỗi mùa lễ hội đều có sự tham gia rộng rãi của các ngành, các cấp, địa phương, lực lượng vũ trang, nghệ nhân và các tầng lớp nhân dân theo chủ trương xã hội hóa với phương châm Tiết kiệm, lành mạnh, hiệu quả, thiết thực.

unnamed-19(1).jpg

Tại Liên hoan nghệ thuật nghiệp dư lần này, mỗi chương trình tham gia sẽ bao gồm 3 loại hình nghệ thuật: Hát (không thi đơn ca), múa, kịch (hoặc tiểu phẩm, cải lương…). Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị có thể cơ cấu các thể loại khác như: Độc tấu, song ca, hòa tấu nhạc cụ, diễn thuyết, ca dao cổ, ngâm thơ… Mỗi chương trình buổi tối Tối thiểu 30 phút và tối đa 45 phút, phải đảm bảo cả 3 thể loại ca, múa, kịch nói trên được trao giải toàn đoàn (giải chương trình). Khuyến khích các đoàn sử dụng ban nhạc sống để ca hát và thi đấu âm nhạc.

không tên-17.jpg

Điểm mới là chương trình phải có nội dung liên quan đến quê hương (Bình Thuận) hoặc địa phương (huyện, thị trấn, thành phố) hoặc ngành nghề. Đồng thời, khuyến khích các địa phương, đơn vị sáng tác sáng tác riêng, nhất là đối với các thể loại sân khấu như tiểu phẩm, kịch ngắn, tuồng… các loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc có nội dung bám sát, phản ánh chân thực nhiệm vụ của ngành, địa phương và các đơn vị gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn Hồ Chí Minh”. toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, thành phố văn minh.

Việc tổ chức show diễn nghệ thuật nghiệp dư toàn tỉnh vào năm 2024 hy vọng sẽ tạo không khí vui tươi, lành mạnh, bổ ích cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật từ cơ sở nhằm góp phần thiết thực đáp ứng nhu cầu thưởng thức. nghệ thuật cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh; phát hiện, đào tạo, bổ sung lực lượng nghệ thuật không chuyên nghiệp ở cơ sở, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương.

GD

Bài viết đc biên soạn lại từ cổng thông tin Tỉnh Bình Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *