Trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
12 mins read

Trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng


GD

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự phá hoại của các thế lực thù địch là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và sống còn. Xác định được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, những năm gần đây, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên và thanh niên diễn ra rất tích cực. Cực kỳ hấp dẫn và thú vị, đặc biệt là trong không gian mạng.

Vai trò của tuổi trẻ…

Theo thống kê, hiện nay có hơn 90% giới trẻ sử dụng các nền tảng trực tuyến như Facebook, zalo, tiktok… để tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Và đây cũng là nền tảng mà các thế lực thù địch thường sử dụng để truyền tải, xuyên tạc những thông tin xấu, sai trái với đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mục tiêu của họ là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh; gây chia rẽ, nghi ngờ trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân; lôi kéo, tổ chức, tập hợp lực lượng để phá hoại Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, chúng thường lợi dụng những sự kiện nhạy cảm, phức tạp để phát tán những thông tin có hại, hướng dư luận tập trung vào những quan điểm sai lệch, sai trái. Nếu người dân, nhất là đoàn viên thanh niên không dũng cảm, kiên cường thì sẽ sa ngã.

mang.jpg
Nhiều hoạt động của thanh niên Bình Thuận tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước. Đất nước hưng hay suy, yếu hay mạnh phần lớn phụ thuộc vào thanh niên”. Vì vậy, Đảng ta đặc biệt coi trọng vai trò, huy động sức mạnh của thanh niên, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là cần thiết hơn bao giờ hết.

Tại Bình Thuận, với khoảng 154.744 thanh niên, chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh, trong những năm qua, lực lượng này đã tích cực đóng góp cũng như đi đầu trong việc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Tỉnh đoàn Bình Thuận đã xác định “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái”. thù địch” là một trong những nội dung trọng tâm cần được quan tâm, thực hiện. Để thực hiện nội dung trên, Tỉnh đoàn Bình Thuận đã tập trung vào “chiến trường” mạng xã hội và lợi dụng mạng xã hội với phương châm “lấy cái đẹp để trấn áp”. cái xấu”, “lấy cái tích cực để trấn áp cái xấu”, “tiêu cực” đăng tải, chia sẻ thông tin chính thức trên các trang mạng xã hội do Liên đoàn – Hội – Đội quản lý; thành lập các nhóm trên các website để kịp thời cung cấp thông tin, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội cho đội ngũ phóng viên, tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn quan tâm đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác. các hình thức tuyên truyền gắn với đặc điểm của thanh niên trong từng khối, đối tượng, nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên trong cộng đồng. bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng…

Từ những phương pháp trên đã tạo ra những chuyển biến tích cực, nhận thức sâu sắc hơn ở các cấp Công đoàn – Hiệp hội – Đội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và thanh niên trong việc nâng cao cảnh giác, chủ động. ngăn chặn, đấu tranh chống các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mỗi đoàn viên cũng đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững quan điểm, lập trường và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

…Và trách nhiệm

Vấn đề tồn tại trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đoàn viên hiện nay là vẫn còn nhiều trường hợp nhận thức được chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. có những hạn chế. Chính những hạn chế này đã khiến một bộ phận đoàn viên thanh niên dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, chia sẻ những thông tin ác ý, xuyên tạc, sai sự thật trên mạng, dẫn đến tham nhũng, lệch lạc. trong suy nghĩ và hành động. Ngoài ra, việc sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên chưa được kiểm soát chặt chẽ về nội dung và cách sử dụng…

Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Đảng, toàn thể Đảng”. quân đội và toàn dân, trong đó lực lượng tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công tác tự nguyện, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp; cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên”.

Từ thực tiễn trên cho thấy hơn bao giờ hết, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội cần có thêm nhiều biện pháp để tập hợp thanh niên, tuyên truyền, phổ biến sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc. Nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Các tổ chức Đoàn thanh niên trên toàn tỉnh cần ngăn chặn, phát hiện và ngăn chặn những thông tin xấu, độc hại, giả mạo, sai sự thật. Đặc biệt, thường xuyên tuyên truyền các gương tiêu biểu, gương mẫu trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên giúp lan tỏa năng lượng tích cực, lối sống tốt đẹp trong đoàn viên, duy trì chuyên mục “Bảo vệ nền tảng”. tư tưởng của Đảng” và chuyên mục “Mỗi ngày một tin vui, mỗi tuần một câu chuyện hay”.

Đặc biệt, với tư cách là chủ nhân tương lai của đất nước, mỗi đoàn viên, thanh niên cần trang bị cho mình những kiến ​​thức, tăng cường “khả năng miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn. sự phản kháng của các đối tượng xấu. Bởi khi được trang bị đầy đủ, chắc chắn thanh niên sẽ không còn khó khăn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

GD

Bài viết đc biên soạn lại từ cổng thông tin Tỉnh Bình Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *