8 mins read

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sản xuất nông nghiệp hữu cơ


GD

Đây là nội dung do Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức vào chiều ngày 29/5 với Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương (Công ty). Qua đó, triển khai “Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” và nâng cao nhận thức cho người sản xuất, người tiêu dùng về nông nghiệp hữu cơ.

z5490148558301 0491838782ddfaed18354b11c7c6c81e(1)

Tham dự buổi lễ có đại diện một số sở, ban, đơn vị chuyên môn và một số hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ diễn ra trực tiếp và trực tuyến.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị hợp tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sản xuất và người tiêu dùng về nông nghiệp hữu cơ và các sản phẩm hữu cơ, tổ chức hội nghị, hội thảo thực địa, xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất cây trồng theo hướng hữu cơ, tuần hoàn. Phát triển nông nghiệp bền vững với sản phẩm phân bón hữu cơ của Công ty.

z5489792893901_3e35cc51fbc5fe5ed123a661e60eb2b5.jpg
Trao đổi, thảo luận tại lễ ký kết.

Về phía Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận có trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền, đào tạo, hội nghị, hội thảo về sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, phối hợp với Công ty xây dựng quy trình, mô hình sản xuất hữu cơ và tổ chức nhân rộng. Hỗ trợ Công ty nghiên cứu, tiếp cận các chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ và các cơ chế chính sách liên quan hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định.

Đặc biệt, Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương phối hợp với Trung tâm Khuyến nông đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, kỹ thuật canh tác hữu cơ cho nông dân. Song song, xây dựng quy trình, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Cùng với đó, cung cấp phân hữu cơ được chứng nhận tại các điểm khảo sát để xây dựng quy trình, mô hình cho nông dân trong tỉnh tham gia theo hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Ký theo quy định. Phối hợp quảng bá và xây dựng thương hiệu sản phẩm hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

z5489801310877_6575515c1f6a33dd3af66b54d63207e1.jpg
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết biên bản hợp tác.

Theo ThS. Ngô Thái Sơn – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông tỉnh, sản xuất hữu cơ hiện nay là xu hướng tất yếu đối với sản xuất nông nghiệp. Đã đến lúc chúng ta phải hướng tới một nền sản xuất hiệu quả, chất lượng, nâng cao chuỗi giá trị và cải thiện môi trường sống. Bên cạnh đó, duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất hữu cơ theo hướng hữu cơ, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp sinh thái, kinh nghiệm gắn với phát triển du lịch và quảng bá, tạo đầu ra cho nông sản tại địa phương, đồng thời tạo ra các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, thân thiện với môi trường. .

86ee711d-0968-4052-8ec9-7fbdd23b09dd.jpeg
Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp tổ chức trình diễn máy sạ lúa tại Hàm Thuận Bắc.

Thông qua lễ ký kết này, hệ thống khuyến nông Bình Thuận tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ đến người sản xuất và người tiêu dùng về nông nghiệp hữu cơ và các sản phẩm hữu cơ. Đồng thời, tư vấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất cây trồng với việc sử dụng phân bón hữu cơ chất lượng, xây dựng và trình diễn các mô hình nông nghiệp thí điểm theo hướng hữu cơ, tuần hoàn gắn với tiêu thụ sản phẩm hướng tới 6 tính đồng nhất: đồng nhất. đầu vào, quy trình sản xuất đồng đều, chất lượng và mẫu mã sản phẩm đồng đều, giá bán nông sản đồng đều, lợi nhuận của nông dân đồng đều, lợi ích của người tiêu dùng nông sản cũng đồng đều.

Biên bản hợp tác này được ký kết nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, góp phần thực hiện Quyết định số 802/QD-UBND/2023 của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp hữu cơ. cơ chế và Nghị quyết số 05/NQ-TU của Tỉnh ủy về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao.

GD

Bài viết đc biên soạn lại từ cổng thông tin Tỉnh Bình Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *