23 Th7, 2024

Chính sách

4 mins read

1. Chính Sách Sử Dụng

1.1 Quyền và Trách Nhiệm của Người Dùng:

  • Người dùng được phép sử dụng nội dung trên trang web cho mục đích cá nhân, không thương mại.
  • Người dùng không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng lại nội dung mà không có sự cho phép bằng văn bản từ quản trị viên trang web.

1.2 Quyền và Trách Nhiệm của Trang Web:

  • Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hay thiếu sót nào.
  • Trang web có quyền thay đổi, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của nội dung mà không cần thông báo trước.

2. Chính Sách Bảo Mật

2.1 Thu Thập Thông Tin:

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ người dùng khi họ đăng ký, đặt hàng hoặc điền vào biểu mẫu trên trang web.

2.2 Sử Dụng Thông Tin:

  • Thông tin thu thập được sử dụng để cải thiện dịch vụ, xử lý đơn hàng, gửi thông tin cập nhật, và phản hồi yêu cầu của khách hàng.

2.3 Bảo Mật Thông Tin:

  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi bị truy cập trái phép, thay đổi hoặc tiết lộ.

2.4 Chia Sẻ Thông Tin:

  • Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba, ngoại trừ các bên hỗ trợ trong việc vận hành trang web và kinh doanh, với điều kiện các bên này đồng ý giữ bảo mật thông tin.

3. Chính Sách Cookie

3.1 Sử Dụng Cookie:

  • Trang web sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng. Cookie giúp chúng tôi ghi nhớ thông tin và tùy chọn của bạn cho các lần truy cập sau.

3.2 Quản Lý Cookie:

  • Người dùng có thể chọn tắt cookie thông qua trình duyệt web của họ. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng trên trang web.

4. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về các chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận ý kiến đóng góp từ bạn để cải thiện chất lượng dịch vụ và nội dung.